DENNE HJEMMESIDE ER LAGT

I "MØLPOSEN"

(Opdateres ikke længere)

d. 8. februar 2015

LINK VIDERE TIL DEN NY

HJEMMESIDE

STANDPLADSEN.

mono.net

 

Storebæltsbåden: I hovedmenuen under Praktiske oplysninger finder du alt om brugen af Storebæltsbåden Makrellen.

Oversigtskort over nedre å-zoner

aagraenseskilt De nye Å grænseskilte fra 2012

Mundingen

Sæson:

Kun torsdage i februar og marts måned.
Kun for medlemer…… Der må ikke medtages gæster

"Mini"-zone 1 (enmands-zone) 

Sæson:

Vi må fiske i periodernefra d. 15/1 til og med d. 14/ 5 og igen fra d. 1/6 til og med d. 15/11.

Denne lille enkeltmandszone finder du på sydsiden af Tude å ca. 100 meter opstrøms for broen hvor Bildsøvej føres over Tude Å.

Parker på - med blåt parkeringsskilt markeret (den til naturstien) ved Bildsøvej nr. 185

Kør til enden af parkering ved hestefolden, - herfra går DU over engen retning nordvest (se pinden med det hvide flag/klud), der er slået en sti i sivene, ligesom hele zonen er slået - så fiskeriet er fra havehegnet og ca. 40-50 meter opstrøms til lille rende. 

Zone 2 

Sæson: 

Fra den 15/1 til og med den 14/ 5 og igen fra den 1/6 til og med d. 15/11.

Zone 3

OBS. Vi har desværre mistet fiskeretten opstrøms engstykket i zone 3, da de nye ejere ikke har ønsket at indgå en aftale. Zoneskiltet er flyttet og Zonekortet er opdateret

Sæson:

Begynder den 1/2 til og med den 15/11. 

Dog ikke 1/9 pga. jagt!!

Zone 4

Sæson:

Fra 1/2 til og med d. 9/5 og igen fra d. 16/7 til og med d. 30./9.

Dog skal vi undlade at gå til åen i september måned, såfremt der holder bil(er)
ved Jagthytten, som ikke tilhøre en medfisker.

Zone 6  

Sæson:
Fra 16. jan til og med d. 15. november

Zone 6 har sammen parkering og udgangspunkt som zone 2. Zone 6 nedstrøms grænsepæl er lig med zone 2 opstrøms pæl. Herfra er der ca. 300 meters fiskeri gennem haven opstrøms til der igen står et skilt mærket "KLF".

Lindes å Zone A

Sæson:
Vi må fiske i perioderne:
1/4 til og med 15/5 samt 16/7 til og med 31/8   

Lindes å Zone B

Sæson:
Vi må fiske i perioderne:

1/4 til og med 15/5 samt 16/7 til og med 31/8  

Lindes å Zone C

Sæson:
Vi må fiske i perioderne:
1/4 til og med 15/5 samt 16/7 til og med 31/8   

Fårdrup Ellemosen

Tissø - Der ligger 3 både på Tisssø som kan bookes

Vedr. El- motor så kontaktes Flemmin B. Larsen på mobil 28 80 14 25 for aftale omkring afhentning og tilbagelevering af elmotoren

 

 

 

Additional information