DENNE HJEMMESIDE ER LAGT

I "MØLPOSEN"

(Opdateres ikke længere)

d. 8. februar 2015

LINK VIDERE TIL DEN NY

HJEMMESIDE

STANDPLADSEN.

mono.net

STORFANGERNÅLENE 

(ÅRETS SALT- OG FERSKVANDS FISKER)

Se den aktuelle stilling for Pokaler og Storfangernålen

Fangstsatser og regler rev. 2013.01.21

 • Storfangernålene, Årets Saltvandsfisker / Årets Ferskvandsfisker, er en Klubmesterskabskonkurrencen, hvor det er muligt at erhverve en smuk nål til hatten eller vesten.
 • Der uddeles Storfangernåle til Årets Saltvandsfisker og til Årets Ferskvandsfisker i henholdsvis guld-sølv og bronze (nr. 1-2-3).
 • Årets Storfangernålene uddeles ved den efterfølgende generalforsamling.
 • Der kan kun tilmeldes 1 fisk i hver art, dog kan du ved at tilmelde en større fisk, automatisk erstatte den tidligere tilmeldte fisk med den nye fisk i arten.
 • 100 % satser for Korsør Lystfiskerforening er gældende fra 1/1 2013
 • Fangsten i hver fiskeart tildeles %-point i forhold til den i skala anførte vægt.
 • Alene fisk med mindst anførte vægte, kan tilmeldes til storfangerkonkurrencerne i saltvand og i ferskvand.
  Eks: Lange på 5,4 kg medfører flg. pointtal: (5,4 x 100 : 4,5) = 120 point
  De tre medlemmer i hver gruppe (saltvand og ferskvand), der ved årets udgang ved alle deres indvejede / tilmeldte fangster har opnået det højeste %-pointtal vinder Storfangernålene i guld, sølv og bronze.

Øvrige betingelser

 1. 1.Fisken skal være fanget lovligt i Danmark, eller fra båd, der sejler fra dansk havn.
 2. 2.Fisken skal være fanget på stang og hjul – og være kroget foran gællerne.
 3. 3.Anmeldelse skal vedlægges tydeligt foto af fisken eller være bevidnet af minimum én person med underskrift og navn, for vitterlighed af fisken og dennes vægt.
 4. 4.Anmeldelsen skal sendes til den af bestyrelsen udpegede. (Gert Schjönning mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
 5. 5.Anmeldelsen skal indeholde: Fiskens art, vægt, længde, type af agn, og dato for fangsten, samt sted for fangsten.
 6. 6.Anmeldelsen skal være foreningen i hænde senest 1 måned efter fangsten, dog senest 15/1, for at blive accepteret som gyldig. Der kan anvendes e-mail, såfremt der medsendes billede – Vidner skal være med vidnets navn, underskrift, mailadresse eller telefonnummer.
 7. 7.Tilmeldes en fiskeart, som ikke optræder på listen, vil bestyrelsen behandle fangstrapporten individuelt og tage stilling til fangstens deltagelse i konkurrencesammenhæng.
 8. 8.Havørreder med en konditionsfaktor under 1,0 (Fultons formel) samt nedgængere kan ikke tilmeldes Pokal eller Årets saltvandsfisker / Årets ferskvandsfisker.

             

 Nedenstående 2 skemaer med satser anvendes til Storfangernåle og Klubmesterskabstitlen.

ÅRETS SALTVANDS FISKER

Hav, Fjord, Nor og Indvand

Pointliste

FISKE ART

100 % VÆGTEN I KG.

Aborre

1,0 kg.

Brosme         

2,0 kg.

Gedde

7,0 kg.

Havkat

3,0 kg.

Havtaske      

3,0 kg.

Havørred fra båd

4,0 kg.

Havørred fra kyst      

3,0 kg.* 

Helt

1,0 kg.

Hornfisk

0,5 kg.*

Hvilling

0,4 kg.*

Ising

0,4 kg.*

Knurhane

0,4 kg.

Kuller

1,5 kg.

Kulmule       

3,0 kg.*

Laks fra båd

8,0 kg.*

Laks fra kyst

3,0 kg.

Lange

4,5 kg.*

Lubbe

2,0 kg

Makrel

0,5 kg.*

Multe

2,0 kg.*

Pighaj

3,0 kg.

Pighvarre      

1,0 kg.*

Regnbueørred

3,0 kg.*

Rimte

1,2 kg.*

Rødspætte   

0,7 kg.*

Sej                

4,0 kg.

Skrubbe        

0,7 kg.*

Slethvarre     

1,0 kg.

Torsk fra båd    

7,0 kg.

Torsk fra kyst   

1,0 kg.*

Tunge           

0,5 kg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRETS FERSKVANDS FISKER

 

Pointliste

FISKEART

100 % VÆGTEN I KG:

Aborre

1,0 kg.

Brasen

1,5 kg.*

Bækørred fra P&T

1,6 kg.*

Bækørred Å

0,8 kg.*

Flire

0,5 kg.

Gedde

7,0 kg

Græskarpe

4,0 kg.

Havørred

3,0 kg.*

Helt

1,0 kg.

Karusse

0,7 kg.*

Kildeørred fra P&T

2,0 kg.*

Knude          

1,0 kg.

Laks

5,0 kg.*

Regnbueørred

3,0 kg.*

Regnbueørred P&T

6,0 kg.*

Rimte

1,2 kg.*

Rudskalle     

0,7 kg.

Sandart        

2,5 kg.

Skalle

0,7 kg.

Skælkarpe    

6,0 kg.

Spejlkarpe    

7,0 kg.

Suder

1,0 kg.*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information