Referat fra Karup Å turen 16.-20. august 2012

Rygterne havde længe svirret om et helt utroligt havørredfiskeri i Karup Å i år.

Fiskeriet var startet allerede i begyndelsen af maj, hvor store fisk op til 10 kg var landet.

På Karup’s hjemmeside havde vi dagligt kunne følge fangsterne, som i antal langt overgik de seneste mange år.

 

KLF’s tur til Karup Å var hurtigt udsolgt, og det var 7 meget forventningsfulde lystfiskere, der torsdag middag ankom til Skive foreningens tidligere klubhus, som vi havde lejet for 5 dage.

 

Det gamle klubhus er villaen til det tidligere Trevad Dambrug. Dambruget blev i mange år drevet af frivillige medlemmer fra Karup Å Sammenslutningen, og her producerede man udelukkende yngel af de berømte Karup Å havørreder.

Da dambrugets ejer for cirka 15 år siden døde, arvede Skive Lystfiskerforening både villaen og hele dambruget.

Villaen anvendes ikke længere som klubhus og er inden for de seneste år blevet opbygget totalt til udlejning til foreningens medlemmer og deres gæster.

Yngelproduktionen blev opgivet sidste år, og man producerer nu kun øjenæg, som sendes videre til et professionelt dambrug (Øjenæg =befrugtet æg hvor øjnene ses).

 

De forudbestilte dagkort blev snart afhentet og efter en dejlig frokost, og lidt spændt venten på at en gevaldig regnbyge skulle stilne af, gik turen til åen lidt hen på eftermiddagen. Skive Lystfiskerforening råder over 30-40 kilometer å-fiskeri, så vi havde fin mulighed for at fordele os. Af praktiske grunde fulgtes vi 2 og 2 i bilerne.

 

Vejret var ikke just perfekt fiskevejr. Da først regnen var stilnet af blev det meget varmt og solen skinnede generøst, men da vi mødtes til sen aftensmad kl. 22.00 kunne vi dog konstatere, at aftenens anstrengelser havde resulteret i en fin havørred på 2,6 kg / 58 cm til Gert og en enkelt undermåler. En god og lovende start.

Gerts fisk blev renset og pakket til fryseren. Posen blev mærket med grøn Tesa lærredstape. Gert havde omhyggeligt valgt den grønne tape, da det forekom ham, at den rulle indeholdt mest. Gert var sandelig optimist og forventede at fylde fryseren.

Gert har i øvrigt stadig masser af grøn overskuds-tape, hvis nogen er interesseret. :o)

 

De følgende 3 dage oplevede vi virkelig den jyske hede – ikke landskabet med den lille smukke lilla busk – men en totalt kvælende varme fra en helt skyfri himmel. Solen skinnede næsten 36 timer i døgnet. (lidt overdrivelse kan være anvendt)

Ved åen så vi enkelte fisk flytte på sig, og få gange mødte vi lokale lystfiskere komme slæbende på ørreder, men det helt store fiskeeventyr udeblev.

 

Nu er problemer med at fange havørreder i Karup Å ikke et ukendt fænomen. Åens havørreder er af den snu slags, så tålmodighed og et godt kendskab til åen er et ”must”, hvis den store succes skal opnås.

En af de lokale lystfiskere rådede os da også til fremover, udelukkende at fiske på de samme korte å-stykker, og derigennem opnå et bedre kendskab til strækningen.

Et råd vi afgjort vil følge på fremtidige ture.

 

Vi havde lørdag besøg af en af åens koryfæer! Lasse fra Resen er et kendt ansigt i VPU- kredse i Danmark, men anses desværre som en provokatør og ballademager af samtlige fiskebiologer landet over.

Lasse inviterede os hjem til sin lille forsøgsbase i Hagebro. Også Lasse bor i et nedlagt dambrug, smukt beliggende ved den fine smukke Sejbæk. Et fantastisk tilløb til Karup Å lige opstrøms Hagebro.

Her har han i flere år med stor succes eksperimenteret med en alternativ proces til klækning og produktion af havørredyngel.

Hele processen og tankerne bag er fascinerende og besnærende, men desværre baseret på hidtil udokumenterede antagelser. Biologerne vælger derfor at afvise både tankerne, og de chokerende gode resultater Lasse har opnået i forsøgene. Lasses forsøg har vist en overlevelse på 90%, hvilket er 6-10 gange mere, end hvad naturen kan præstere på selv de bedste naturlige gydebanker.

Lasses kamp for få anerkendt sine teorier bliver lang og sikkert umulig at vinde.

Vi er uden mulighed for at gennemskue Lasses projekt, men det er yderst beklageligt, og meget betænkeligt, at landets biologer totalt afviser Lasses nye tanker, som Lasse selv blot kalder ”sund fornuft”, i hans lille bog: ”Lasses Bog – om lystfiskeri og små historier”. Teorierne er egentlig bare en videreudvikling/tilpasning af allerede veldokumenterede måder at producere rigtige ”vilde” yngel af laksefisk i Nordamerika. (Bogen kan kun købes hos købmanden i Hagebro eller hos Lasse selv. Og jeg skal hilse at sige – man får sig nogle gode grin + noget at tænke over).

Vi vil følge Lasse og hans gode ideer fremover.

 

På det sociale plan fungerede turen perfekt. Samarbejdet omkring maden, opvasken, grillen og rengøringen mm var optimalt, og vi havde masser at tid til hygge og gode fiskehistorier. Selvom vi udmærket godt vidste, at vi skulle starte med tidligt morgenfiskeri blev det oftest alt for sent før vi fandt køjerne.

 

Det er aftalt, at turen gentages næste år. Den præcise dato kendes endnu ikke, men hvis det er muligt, vil vi prøve at ramme en periode med fuldmåne. Det gør nemlig nattefiskeri muligt selv for uøvede tilrejsende som os.

 

Skulle en fisketur til Karup Å næste år have din interesse, så kontakt mig endelig.

Jo før vi kender deltagerantal, jo før kan vi bestille huset i Trevad.

 

ADVARSEL:

Pas på – Karup Å går direkte i blodet og er man først ramt, så er der ingen vej tilbage. Åen vil indgå i alle dine tanker, i alle dine drømme og i alle dine ferier resten af livet.

 

På Karup fiskernes vegne

 

Jesper Thykjær

Additional information